هاشمی، بنیانگذارتسلط میانه‌روی در عرصه سیاست بود

سید حسین موسویان، دیپلمات ایرانی: هاشمی مرد «صلح و همکاری در سیاست خارجی» و «مرد سازندگی و توسعه»  ایران بود. او تلاش زیادی کرد که یک ملت و کشوری پیشرفته بسازد که هم در شأن دین و تاریخ ایرانی‌ها باشد و هم در صلح با همسایگان. میراث بزرگ او بنیان‌گذاری تفکر اعتدال در ایران بعد از انقلاب و بیزاری از افراط‌گرایی در ایران و منطقه است. باوجودی که جهان با عدم پاسخ مناسب و به‌موقع، این فرصت را از دست داد اما شانس جبران اشتباهات گذشته همچنان باقی است. بعد از خاتمه جنگ، او با معرفی تئوری سیاسی اعتدال، توانست میانه‌روی درصحنه سیاست داخلی و خارجی را عملاً در ایران مسلط کند.