شخصیت‌های اصیل انقلاب را قربانی مطامع جناحی نکنیم

علیرضا رحیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید: آیت‌الله هاشمی با خروش خود بر وحدت و انسجام ملی تأثیر می‌گذاشت و گاهی با سکوت در فضای سیاسی کشور مؤثر بود که نمونه چنین شخصیت‌هایی نیز همچنان در بین ما وجود دارند و باید با قدردانی و پاسداشت آن‌ها در جهت حفظ این نعمت‌های بزرگ حرکت کنیم. نباید وجود سلایق متفاوت در کشور باعث بروز بداخلاقی‌های زیادی در فضای کشور شود؛ کما اینکه پیش‌ازاین بی‌مهری و جفای زیادی نسبت به شخص آیت‌الله هاشمی به وجود آمد؛ جفاهایی که درس بزرگی برای همه ملت است: به خاطر مسائل سیاسی زودگذر شخصیت‌های اصیل انقلاب را قربانی مطامع جناحی نکنیم؛ کما اینکه درگذشته‌ای نه‌چندان دور افرادی در کمال بی‌تدبیری پمپاژ اتهام نسبت به آیت‌الله هاشمی کردند.