یک پیشنهاد درباره پرداخت وام اشتغال روستایی

تی نیوز: یک کارشناس حوزه کار معتقد است تسهیلات اشتغال روستایی باید به بنگاه‌هایی داده شود که در مناطق روستایی و عشایری فعالیت دارند و با تکیه بر منابع مالی خود ماندگار شده‌اند. علیرضا حیدری گفت: با توجه به تجربیاتی که وجود داشته، اگر قرار باشد منابع اشتغال روستایی بین بیکاران توزیع شود باید به سراغ کسانی رفت و منابع را به آنانی داد که سال‌هاست در بازار با همین شرایط موجود و تکیه بر منابع مالی خود فعالیت کرده‌اند و اکنون تشخیص می‌دهند آیا این بازار برای توسعه کشش و تقاضایی دارد یا نه؟ طبعاً اگر بازار کشش لازم را داشته و طرح‌های افراد به لحاظ فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید و به دنبال آن اشتغال‌زایی جدید،  موفقیت‌آمیزتر است.