نویسنده: دکتر علیرضا واعظ شوشتری سطح مقاله: مقدماتی دفعات بازدید: 1627 تاریخ ارسال: ۲۱/۰۹/۱۳۸۷ طبقه:  علمی
دادن امتیاز به این مقاله:

جديدترين روش درمان كك ومك


برگشت ارسال مقاله صفحه اصلی

 كك ومك نقاط كوچك قهوهاي رنگي است كه بیشتر در ناحيه صورت ا فراد با پوست‌هاي روشن ايجاد مي شود.براي درك بهتر از علت ايجاد كك ومك  بايد اطلاعات پايه اي در مورد ساختار پوست داشته باشيم .

در پوست انسان سلول‌هايي به نام ملا نوسيت وجود دارد كه وظيفه آ نها توليد رنگدانه اي به نام ملا نين  است .ملا نين  مهمترين عامل در ایجاد رنگ پوست هر فرد مي باشد. سلول‌هاي ملا نوسيت در پاسخ به اشعه آفتا ب ملا نين بيشتري توليد مي كنند تا پوست در برابر اشعه آ فتاب محافظت شود به همين دليل ا ست كه  فردي كه در مقابل  اشعه آفتاب به مدت طولاني قرار مي گيرد پوست برنزه پيدا مي كند.

در مورد كك و مك اين افزا يش توليد فقط در تعدادي از ملا نوسيت ها ا تفاق مي افتد ، در وا قع در كك ومك تيره شد ن پوست به صورت موضعي و بدليل تجمع نقطه اي ملانين ا تفاق مي ا فتد .اينكه چرا در بعضي افراد افزايش رنگ پوست به صورت يكنوا خت ودر بعضي د يگر به صورت كك ومك اتفاق مي ا فتد به عامل ارث بر مي گردد.بنابراين كك ومك  را مي توان حاصل اثر آفتاب بر پوست افراد مستعد دانست .براي درمان كك ومك روشهاي زيادي به كار گرفته شده است ،  اين روشها شامل لايه برداري  نقطه ا ي ، استفاده از كرمهاي بی رنگ كننده ، لايه برداري شيميا يي كل صورت ، لايه برداري كل صورت با ليزر و ....است .  اغلب ا ين روشها ا ين ا شكا ل را دارد كه كك ومك را كمرنگ  مي كنند و توانايي محو كامل آ ن را ندارند، از طرف ديگر عوارض ناشي از اين اعما ل هم ا ستفاده از آ نها را محدود مي كند.

اما روش جديدي  كه  با موفقيت بالا به كار گرفته شده ا ست  ا ز بين بردن موضعي كك ومك توسط  ليزر(Laser freckle removal) يا ( LFR ) است.

مهمترین مزیت  روش LFR این است که ا شعه ليزر فقط  بر روي كك ومك متمركز ا ست و به ساير نواحي پوست اشعه ليزر تابيده نمي شود. همين ويژگي باعث مي شود كه روش  LFR به واقع بدون عارضه باشد. از طرفی در روش LFR بيمار پس از انجام ليزر مي تواند بدون درنگ به سر كار بر گردد و لزومي به ماندن در خانه بدليل دوري از آ فتا ب  وجود ندارد. تنها كاري كه لازم است بيمار پس از بردا شت كك ومك با ليزر انجام دهد استفاده مداوم و مكرر از كرم ضد آ فتا ب ا ست ، ا ز مزیت‌های د يگر بردا شت كك ومك با ليزر ا ين ا ست كه تنها يك جلسه لیزر براي از بين بردن تمامي كك ومك هاي بيمار كافي است .این مساله به معنی رفع کامل کک و مک ها با صرف حداقل  هزینه و وقت بیمار است. در ضمن ا نجام ليزر براي كك ومك بدون درد است و حتي ا ستفاده از بي‌حسي موضعي نيز لازم نمي باشد.پس مي توا ن مزا ياي روش بردا شت كك ومك با ليزر یا LFR را به ا ين صورت خلا صه كرد :

1- بطور کامل  بدون عارضه 

2- امكان بازگشت سريع براي كار

3- برداشت تمام كك ومك ها در يك جلسه

4- بطور کامل بدون دردنسخه قابل چاپ

ارسال به میل دوستان

امتیاز این مقاله:  3.2    از 889رای

           :powered by
designed by setiran (danial net)
برگشت